Pancasila Sebagai Landasan Idiil Bangsa Negara

Loading...

Endang 965 - Mari Berbagi

(oleh Endang Kandar) ... Negara kebangsaan Indonesia terbentuk dengan ciri yang amat unik dan spesifik.