Nama Nama Sampah

Loading...

Virus.Net - Ramadony Kingdom's

Pada Postingan saya kali ini saya akan memberikan trick yaitu merubah nama processor anda, Contoh nya processor anda Intel core 2 terus gunakan Trick ini dan rubah ...

perihalbarah: Pembakaran Sampah Terbuka

Pembakaran sampah terbuka berlaku di mana-mana. Ia disebabkan kurangnya kesedaran dan pengetahuan di kalangan orang ramai mengenai kesan buruk pembakaran ...