Jasa Jasa Khulafaur Rasyidin Menjadi Khalifah

Loading...

Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Sebagai seorang yang zuhud, kehidupannya semasa menjadi Gabenor Madinah dan Khalifah adalah sama seperti kehidupannya semasa menjadi rakyat biasa.

Social Studies Article (Putri Ayu A. L.)

Sementara Chavez saat menjadi tentara merasa terganggu oleh korupsi, dia melihat kalangan perwira tinggi militer. Sebenarnya, rezim yang berkuasa pada waktu itu ...