Interaksi Pendidikan

Loading...

MANAJEMEN PENDIDIKAN - blogspot.com

This is a quantitative research that uses causal comparative research. It is ex post facto. The population are all teachers of MTs Negeri Pati.

Guru Pembaharu

forum komunikasi, interaksi dan kolaborasi pendidik ... Menyongsong pelaksanaan tahun pelajaran baru serta memperhatikan pelaksanaan penilaian prestasi kerja yang ...

Pendidikan Sains - blogspot.com

Harapan Penulis: Semoga Blog Pendidikan Sains ini membuka cakrawala baru mengenai dunia Pendidikan Sains umumnya dan Pendidikan Fisika khususnya.

Jurnal bm - SlideShare

kajian tindakan:kajian keberkesanan penggunaan tv pendidikan melalui astro dalam pengajaran dan pembelajaran oleh: losinin johalin, pasukan kajian tin…