Gambar Hayati Dan Non Hayati

Loading...

Tips Petani

Kemasaman tanah sekitar 5.5 ‐ 6.5, penyerapan unsur hara terutama fosfat, kalium dan besi oleh tanaman tomat.